Ziua comunei 23 August — Festivalul intercultural ‘Dobrogea, mozaic etnic’

0
829

Scoa­la Gim­na­zi­a­la ”Geor­ge Cos­buc” din 23 August este in sar­ba­toa­re!

De ziua comu­nei, Joi, 23 august 2018, ince­pand cu ora 14.00, va astep­tam la Cami­nul Cul­tu­ral 23 August, sa luati par­te, ala­turi de noi, la Fes­ti­va­lul ”Dobro­gea — mozaic etnic”, fes­ti­val ce dores­te sa pro­mo­veze fol­clo­rul roma­nesc.

Gru­pul ”Româ­na­șii” (dan­sa­tori si can­ta­reti, gru­pa mica si gru­pa mare) va des­chi­de si va inchi­de spec­ta­co­lul. Ni s‑au ala­tu­rat copii de la Scoa­la Lima­nu, Scoa­la Gala Galac­tion Man­ga­lia, Scoa­la Peci­nea­ga, Scoa­la Car­ca­liu TL, Scoa­la Fan­ta­ne­le, Scoa­la Med­gi­dia, Scoa­la Cos­ti­ne­s­ti.

Mul­tu­mim Pri­ma­ri­ei 23 August si Con­si­li­u­lui Local, pen­tru spri­jin!

Vă aștep­tăm!


Man­ga­lia News, 22.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply