Trovanții din Ulmet. Misterele Munților Buzăului descoperite de Diana Buzoianu [Foto/VIDEO]

0
1202

Dia­na Buzo­ia­nu: Mis­te­re­le Mun­ți­lor Buză­u­lui nu se opresc doar la Tro­van­ții din Ulmet, comu­na Bozi­o­ru, dar aici mi-am ince­put eu cutre­ie­ra­ri­le pe aces­te melea­guri, inspi­ra­ta fiind de scri­e­ri­le si repor­ta­je­le unui isto­ric si cer­ce­tor pasio­nat al tre­cu­tu­lui, Dia­na Gavri­la, aju­ta­ta de pri­e­te­nii mei, Ele­na si Ale­xan­dru, care mi-au inte­les pasiu­nea si nebu­nia mea in a rama­ne sin­gu­ra pes­te noap­te la Tro­vanți. Ace­le pei­sa­je para­di­s­ia­ce sub un cer de o puri­ta­te apar­te, inva­lu­i­te de o ener­gie pal­pa­bi­la, nu se pot expe­ri­men­ta decat atunci cand esti sin­gur, cu min­tea si cu ini­ma des­chi­sa. Cu ade­va­rat m‑am sim­tit intr‑o sta­re de impon­de­ra­bi­li­ta­te, o linis­te depli­na inva­lu­ia acel loc, iar nop­tea, oh noap­tea, au ince­put poves­ti­le… Inca le mai aud si acum, iar Tro­van­ții mă stri­gă pe nume, să revin, cat mai curând !))

Cum sa nu lasi loc ima­gi­na­ti­ei, cand vezi ase­me­nea sculp­turi desa­var­si­te ale natu­rii de‑a lun­gul mii­lor de ani…

Pie­tre­le vii”, in denu­mi­rea popu­la­ra de la Ulmet, inci­ta fan­te­zia si pro­voa­ca dorin­ta de a cer­ce­ta si cunoas­te mai mult des­pre como­ri­le natu­ra­le pe care Roma­nia le deti­ne.

How can you not lea­ve your ima­gi­na­tion run, when you see such per­fect sculp­tu­res that natu­re cre­a­ted over tho­u­san­ds of years. The “living sto­nes” of Ulmet ins­ti­ll fan­ta­sy and pro­vo­ke the desi­re to explo­re and know more abo­ut the natu­ral trea­su­res that Roma­nia hol­ds.

Dor­mind prin­tre “Pie­tre­le Vii”. Sle­e­ping on “Moving Roc­ks”.

Ai gri­ja pe ce pie­tre dormi..s‑ar putea sa te tre­zes­ti in alta par­te sau chiar intr‑o alta dimen­siu­ne ..))

Be care­ful when you sle­ep on roc­ks ..you might woke up somewhe­re else or even on ano­ther dimen­sion ..))

Când Dum­ne­zeu îți închi­de o ușā, îți va des­chi­de un por­tal în altă par­te…

Dorin­ta mea de a par­ti­ci­pa la Dac­Fest anul aces­ta s‑a dove­dit misiu­ne impo­si­bi­la, dar cum toa­te lucru­ri­le au un scop, uite asa am ajuns sa ma aven­tu­rez in mis­te­re­le Mun­ti­lor Buza­u­lui, dor­mind pe Tro­van­ții sai si visand la regii sume­rieni din Țara Lua­nei.


Man­ga­lia News, 01.08.2018. Sur­sa: Dia­na­Bu­zo­ia­nu­Pho­to­gra­phy


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply