Timişoara, primul oraş din România cu transport în comun pe apă. Au început să circule vaporaşele cu pasageri pe Bega [FOTO/VIDEO]

0
553

Timi­şoa­ra, pri­mul oraş din Româ­nia cu trans­port în comun pe apă. (Foto: Şt.Both).

La doi ani de la achi­zi­ţio­na­rea vapo­ra­şe­lor, timp în care ambar­ca­ţiu­ni­le au stat mai mai mult pe uscat, a înce­put trans­por­tul pasa­ge­ri­lor pe Bega.

Minis­te­rul Trans­por­tu­ri­lor, prin Auto­ri­ta­tea Nava­lă Româ­nă a auto­ri­zat, în urmă cu două zile, Soci­e­ta­tea de Trans­port Public Timi­şoa­ra (fos­tul RATT), să efec­tu­e­ze trans­port de per­soa­ne pe cana­lul Bega. Aşa se face că de Ziua Timi­şoa­rei, ambar­ca­ţiu­ni­le achi­zi­ţio­na­te de Pri­mă­ria Timi­şoa­ra au înce­put să cir­cu­le cu pasa­geri, pe cana­lul Bega.

Pri­mul vapo­re­to, “Savoya” a ple­cat, la ora 11.00, din sta­ţia “Cate­dra­la Mitro­po­li­ta­nă” afla­tă la picio­rul podu­lui Epi­sco­pi­ei.  

Vite­za maxi­mă este de 12 kilo­me­tri pe oră

Nico­la Con­stan­tin, căpi­ta­nul de pe “Savoya” a lucrat aproa­pe 40 de ani pe Dună­re. De anul tre­cut a fost anga­jat de STPT.

Am lucrat pe toa­te tipu­ri­le de nave, comer­ci­a­le, de mar­fă, trans­port pasa­geri. Am mers din marea Nor­du­lui până la Con­stanţa. Aşa că am ceva expe­rienţă. Pe Bega e mult mai uşor. Nave­le sunt foar­te bune, uşor mane­vra­bi­le. E un cata­ma­ran dotat cu două motoa­re de 44 kw, sufi­cient pen­tru vite­za cu care se mer­ge. Ori­cum, pe canal, cu mai mult de 12 kilo­me­tri pe oră nu putem să mer­gem. Vapo­ra­şe­le sunt dota­te cu toa­le­tă, aer con­di­ţio­nat, came­re de luat vederi. Anul tre­cut am făcut pro­be, am pre­gă­tit echi­pa­je­le. Fie­ca­re ştie ce are de făcut”, a decla­rat Nico­la Con­stan­tin.

Cites­te mai mult: adev.ro/pcvrzg


Man­ga­lia News, Luni, 6 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply