SNSPA condamnă violențele de stradă și face apel la calm și înțelegere

0
379

Comu­ni­ta­tea aca­de­mi­că a SNSPA con­dam­nă cu fer­mi­ta­te vio­len­țe­le de stra­dă, indi­fe­rent din par­tea cui vin, și pro­vo­că­ri­le mai mult sau mai puțin coor­do­na­te, meni­te să cre­e­ze un cli­mat de ură și dis­tru­ge­re.

Facem un apel la calm și înțe­le­ge­re, la res­pec­ta­rea legii, a prin­ci­pi­i­lor demo­cra­ti­ce și con­sti­tu­țio­na­le și ne expri­măm spe­ran­ța că drep­tu­ri­le cetă­țe­ni­lor sunt res­pec­ta­te. (08/11/2018). (foto: AGERPRES).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply