Schimbarea la Față a Domnului — 2018. Tradiții și superstiții. Ce ai voie și ce nu trebuie să faci sub nicio formă

0
900

Schim­ba­rea la Față a Dom­nu­lui — 2018. În fie­ca­re an, pe 6 august, cre­ş­ti­nii prăz­nu­iesc Schim­ba­rea la Faţă a lui Iisus Hris­tos, care are ca sem­ni­fi­ca­ţie momen­tul în care apos­to­lii Mân­tu­i­to­ru­lui, afla­ţi pe mun­te­le Tabor, s‑au con­vins că aces­ta nu este doar un pro­o­roc al lui Dum­ne­zeu, ci Fiul Său. Anul aces­ta, săr­bă­toa­rea pică în ziua de luni.

Luni, 6 august 2018, este mare săr­bă­toa­re pen­tru toți creș­ti­nii. Aceștia prăz­nu­iesc Schim­ba­rea la Față a lui Iisus Hris­tos.

Pe mun­te­le Tabor, pe când Iisus se ruga, apos­to­lii, moleşi­ţi de somn, tre­sar deo­da­tă la o pri­ve­li­ş­te nemai­vă­zu­tă: chi­pul Mân­tu­i­to­ru­lui s‑a făcut altul, faţa Lui stră­lu­cea ca soa­re­le, iar hai­ne­le Lui se făcu­se­ră albe că zăpa­da. Dar, ime­di­at, au par­te de un lucru şi mai neo­bi­ş­nu­it: în aceas­tă lumi­nă, doi băr­ba­ţi stau de vor­ba cu Iisus des­pre pati­ma şi moar­tea Sa în Ieru­sa­lim. Este vor­ba des­pre marii pro­o­roci ai Vechiu­lui Tes­ta­ment, Moi­se şi Ilie.

Sem­ni­fi­ca­ţia tai­ni­că a aces­tei săr­bă­tori este vede­rea lui Dum­ne­zeu şi trans­fi­gu­ra­rea omu­lui, posi­bi­li­ta­tea lui de a se îndum­ne­zei încă din via­ţa aceas­ta. În popor, aceas­tă săr­bă­toa­re este prăz­nu­i­tă pe data de 6 august şi este pri­vi­tă şi ca înce­pu­tul toam­nei.

Schim­ba­rea la Faţă mai este numi­tă şi Obre­je­nia, denu­mi­re ce vine din sla­vo­nă şi înseam­nă trans­for­ma­re, schim­ba­re. Denu­mi­rea în lim­bă grea­că a săr­bă­to­rii este Meta­mor­pho­sis (trans­fi­gu­ra­rea). Sfân­tul Antim Ivi­rea­nul o numeş­te suges­tiv ”Dum­ne­ze­ias­ca Înfru­mu­seţa­re a lui Hris­tos”.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply