RECORD de TEMPERATURĂ, în weekend: 46 DE GRADE!

0
562

RECORD de TEMPERATURĂ, în wee­kend! Schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce fac rava­gii în Euro­pa!  Mete­o­ro­lo­gii anun­ță un record de tem­pe­ra­tu­ră de 48 de gra­de.

În Spa­nia sunt prog­no­za­te 46 de gra­de la Sevi­l­la, pen­tru ziua de 3 august.

De ase­me­nea, în mai mul­te țări din sudul Euro­pei vor fi pes­te 40 de gra­de, dar pes­te 35 de gra­de vor fi și mai la nord, spre exem­plu în zona Bene­lux — Fran­ța de nord-est, scrie Hot­news.

Recor­dul abso­lut în Euro­pa este deți­nut de Ate­na, când, în anul 1977, au fost 48 de gra­de.

Vara aceas­ta a fost una ati­pi­că. A fost foar­te cald în  nor­dul con­ti­nen­tu­lui, iar în zona cen­tral-esti­că a fost mai răcoa­re decât de obi­cei.

Au fost 39,5 gra­de în Ger­ma­nia, 38 în Olan­da și nord-estul Fran­ței, 35 în Nor­ve­gia și 34 din­co­lo de Cer­cul Polar.

Pe de altă par­te, Româ­nia, spre exem­plu, a avut o vară plo­ioa­să și nici pe depar­te cani­cu­la­ră, așa cum eram obiș­nu­iți. (cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply