Primarul din Limanu, mesaj DUR după bătaia din 2 Mai: ‘Dacă se striga M**E PSD, jandarmii interveneau imediat, aşa… au venit după câteva ore’!

0
2465

REPLICA: Pri­ma­rul din Lima­nu, mesaj DUR după băta­ia din 2 Mai: ‘Dacă se stri­ga M**E PSD, jan­dar­mii inter­ve­neau ime­di­at, aşa…, au venit după câte­va ore’.

Pri­ma­rul comu­nei Lima­nu (loca­li­ta­te de care apa­rţin Vama Veche şi 2 Mai), Daniel Geor­ges­cu este extrem de supă­rat pe lip­sa de rea­cţie a Jan­dar­me­ri­ei în cur­sul serii de vineri! Con­form edi­lu­lui, în momen­tul în care s‑a declanşat o băta­ie într-un local din 2 Mai, au exis­tat mai mul­te ape­luri la 112, însă echi­pa­jul Jan­dar­me­ri­ei a întâr­zi­at să apară. 

Jan­dar­me­ria are un echi­paj de inter­venţie în loca­li­ta­tea noas­tră, dar jan­dar­mii, în loc să patru­le­ze pen­tru a pre­ve­ni even­tu­a­le scan­da­luri, stau în maşi­nă. Când le-am atras atenţia că băta­ia a fost la ora 18.30–19.30, iar ei au apă­rut abia la 12 noap­tea, mi-au spus că nu se sub­or­do­nea­ză pri­mă­ri­ei, că nu se sub­or­do­nea­ză nimă­nui, şi să-mi văd de trea­bă”, a rela­tat, extrem de supă­rat, Georgescu.

Pri­ma­rul susţi­ne că anul aces­ta, com­pa­ra­tiv cu anul tre­cut, numă­rul de fur­turi s‑a înju­mă­tă­ţit, dar că scan­da­lu­ri­le şi bătă­i­le s‑au dub­lat! “Aşa ceva, bătăi de genul aces­ta, nu s‑au petre­cut la noi, în 2 Mai. Să ajun­gă oame­nii să îi reţi­nă pe cei care au devas­tat un res­ta­u­rant, şi să-şi ia băta­ie şi oame­nii res­pec­tivi pe stra­dă… aşa ceva este inad­mi­si­bil. Fur­turi nu mai sunt aşa mul­te, se doar­me în cen­trul loca­li­tă­ţii, în rulo­te, cu rulo­te­le des­chi­se… Dar cu bătă­i­le… nu se poa­te aşa ceva. Le-am şi spus: dacă stri­ga cine­va m**e PSD, inter­ve­neau ime­di­at, dar la o ase­me­nea băta­ie au venit după câte­va ore. E inad­mi­si­bil să exis­te oameni bătu­ţi, chiar şi minori, iar ei să stea să îi audie­ze într‑o par­ca­re la 12 noap­tea. Păi, de ce am mai pus la dis­po­zi­ţia Poli­ţi­ei şi Jan­dar­me­ri­ei sediu? Mai bine renu­nţăm şi ne apă­răm sin­guri”, a decla­rat pri­ma­rul comu­nei Lima­nu, care, atenţie!, este mem­bru PSD.

Vom reve­ni.

A.C, 18.08.2018.

Vezi şi: https://www.replicaonline.ro/restaurant-din-2-mai-devastat-de-un-grup-de-indivizi-angajatii-bagati-in-spital-364584/


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply