POLARIS M HOLDING face ANGAJĂRI în Mangalia, Năvodari și Constanța

0
754

Com­pa­nia Pola­ris M Hol­ding face anga­jări!

Pen­tru Salu­bri­za­re Con­stan­ța, anga­jea­ză:

 • șofer de auto­tu­ris­me și camio­ne­te
 • ingi­ner mecanic/construcții civi­le
 • meca­nic auto
 • șofer auto­ca­mion mași­nă de mare tonaj
 • lucră­tor ope­ra­tiv pen­tru auto­com­pac­toa­re
 • lucră­tor salu­bri­za­re căi publi­ce.

Rela­ții la tele­fon: 0241/548 711.

Pen­tru Salu­bri­za­re Năvo­dari, anga­jea­ză:

 • șofer auto­ca­mion mași­nă de mare tonaj
 • lucră­tor salu­bri­za­re căi publi­ce.

Rela­ții la tele­fon: 0733/102 899.

Pen­tru Salu­bri­za­re Man­ga­lia, anga­jea­ză:

 • șofer auto­ca­mion mași­nă de mare tonaj.

Rela­ții la tele­fon: 0241/740 514.

Pen­tru Struc­turi meta­li­ce Con­stan­ța, anga­jea­ză:

 • strun­gar la strung ver­ti­cal tip caru­sel
 • ope­ra­tor la mașini unel­te cu coman­dă meca­ni­că
 • sudor
 • lăcă­tuș con­fec­ții meta­li­ce.

Rela­ții la tele­fon: 0241/548 711.


Man­ga­lia News, 23.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply