Plaja Primăriei Mangalia, în aceste zile de vară… ”Plaja publică este destinată în special locuitorilor orașului”

0
1014

Pla­ja publi­că, ofi­ci­a­lă, a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în aces­te zile de vară! Foar­te bine gos­po­dă­ri­tă, nu‑i așa?

Foto-repor­ter, Miha­e­la Stă­ne­scu. (Foto­gra­fi­i­le au fost rea­li­za­te în jurul orei 19.30, dumi­ni­că, 5 august).


Pri­mă­ria Man­ga­lia câști­gă un sec­tor de pla­jă și pro­pu­ne schim­ba­rea legi­sla­ți­ei în dome­niu. (26.05.2018). 

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a câști­gat un sec­tor de pla­jă, la lici­ta­ția orga­ni­za­tă de Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobrogea-Litoral.

Auto­ri­tă­ți­le loca­le inten­țio­nea­ză să ame­na­je­ze în zona res­pec­ti­vă — sub­sec­tor 6, situ­at pe raza loca­li­tă­ții — o pla­jă publi­că des­ti­na­tă în spe­cial locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui. Pla­ja are o supra­fa­ță de 6.153 mp și este situ­a­tă în apro­pi­e­rea Por­tu­lui Turis­tic Mangalia. 

Muni­ci­pa­li­ta­tea va între­ți­ne pla­ja, prin lucrări de igie­ni­za­re și eco­lo­gi­za­re, ampla­sa­rea de coșuri de gunoi și alte acțiuni spe­ci­fi­ce, pe toa­tă dura­ta sezo­nu­lui estival.


UPDATE — Comentarii:

Tana­sescu Valen­tin Nu stiu cand sunt facu­te foto­gra­fi­i­le dar ieri sea­ra pe la ore­le 23 erau 3 uti­la­je care cura­tau exact acel loc de alge si mize­rii plaja…
MN: Foto­gra­fi­i­le au fost rea­li­za­te la ora 19.30, dumi­ni­că, 5 august.
Cos­ti­nel Băr­hă­les­cu: Totu­şi sâm­bă­tă noap­tea cură­ţau, pro­ba­bil curenţii sunt de vină.
Fotografia postată de Costinel Bărhălescu.
Savoa­ia Roxa­na Adi­ca doar in zona asta sunt curen­tii de vina ??? Pro­ba­bil se cura­ta dar nu cum trebuie.
Tana­sescu Valen­tin: tu vor­bes­ti din ce ai vazut sau din poves­ti nemuritoare?
Savoa­ia Roxa­na: vor­besc din ce am vazut ieri! Nu isi au ros­tul poves­ti­le nemu­ri­toa­re in Man­ga­lia. Rea­li­ta­tea e crunta.

Buzea Iuli­an: Eu nu stiu daca ieri sea­ra au ince­put sa cure­te, dar mize­ria este de vreo sap­ta­ma­na si nimeni nu a facut nimic. Sa ne uitam in gol­fu­le­tul pla­jei. Alge­le sunt lua­te de pe zona sez­lon­gu­ri­lor si adu­se in zona cear­cea­fu­ri­lor. Copi­ii se joa­ca in alge.
Savoa­ia Roxa­na: Sa amin­tim si fap­tul ca nu exis­ta cosuri de gunoi ! Si alge­le sunt doar in zona asta.


Man­ga­lia News, Luni, 6 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply