Pentru că e Ziua Mondială a Fotografiei,
un Regal FOTO / VIDEO pe care ni‑l oferă Mircea Bezergheanu

0
534

Mir­cea Bezer­ghea­nu — Dro­ne de noap­te.

Am oprit Vân­tul, am por­nit Gre­ie­rii, am scăr­pi­nat Iar­ba și-am ascul­tat Ste­le­le. Aca­să la Mama Gaia, cum spu­nea mama…

Cum ar fi să ascul­tați aici, într‑o noap­te de vară, Mio­ri­ța, inter­pre­ta­tă de Maes­trul Tudor Ghe­or­ghe. Eu știu, știu, fiind­că plâng de-mi sare căme­șa de pe mine… De feri­ci­re! #InTu­fi­suri

Vă invi­tăm să vizio­nați și albu­me­le foto/video publi­ca­te de‑a lun­gul ani­lor de Man­ga­lia News, cuprin­zând lucrări de Artă Foto­gra­fi­că, pe care ni le-au ofe­rit Mir­cea Bezer­ghea­nu și toți cei­lalți pasio­nați artiști ai Ima­gi­nii, care i se ală­tu­ră în turu­ri­le foto uni­ce, pe care aces­ta le orga­ni­zea­ză în Dobro­gea, sau în Ini­ma Daci­ei, la Fun­dă­tu­ra Pono­ru­lui, la vul­ca­nii noro­ioși de lân­gă Buzău și în atâ­tea alte locuri pito­rești din țară și de pes­te hota­re.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 19 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply