OLIMPIA CĂRĂULEANU a dat o lecție de eleganță și A CÂȘTIGAT cea de‑a opta ediție “Next Star”! VIDEO

0
806

Olim­pia a plu­tit pe sce­na Next Star și ne‑a încân­tat cu un număr spec­ta­cu­los de balet! Nu-ți poți lua ochii de la ea:

Olim­pia are 11 ani și vine toc­mai din Con­stan­ța. Ea a ofe­rit teles­pec­ta­to­ri­lor Next Star un număr de balet cla­sic.

Olim­pia a înce­put să facă balet de la vâr­sta de cinci ani și, de atunci, a obți­nut pes­te 200 de pre­mii. “O feli­cit pen­tru că a spart ghea­ţa și a adus bale­tul pe sce­na de la “Next Star”. Până și sufle­tul și‑l tra­ge cu ele­gan­ță și rafi­na­ment”, spu­ne jura­tul Dori­an Popa. (sur­sa: a1.ro/next-star).

UPDATE: Olim­pia Cără­u­lea­nu a câști­gat cea de‑a opta edi­ție a sezo­nu­lui nouă “Next Star”!


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 5 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply