Mircea Bezergheanu: În Rai, ca Acasă. Fundătura Ponorului, iar

0
1282

În Rai, ca Aca­să. Fun­dă­tu­ra Pono­ru­lui, iar.

Dacă poți să‑l vezi, dacă poți să‑l visezi, dacă poți să‑l dorești, dacă poți să‑l iubești, tărâ­mul ascuns din Dobro­gea te va pri­mi și pe tine, egal cu soa­re­le, cu marea, cu cea mai mica gâză, cu cel mai fru­mos flu­tu­re, cu cea mai rară pasă­re, cu vân­tul, cu focul, cu hai­ta pier­du­tă de Lupi, care încă mai tră­ieș­te în ini­ma mea.

În acest arti­col spe­cial, Mir­cea Bezer­ghea­nu ne pre­zin­tă noi ima­gini admi­ra­bi­le din ”Ini­ma Daci­ei” — Fun­dă­tu­ra Pono­ru­lui, jude­țul Hune­doa­ra, România:

Mir­cea Bezer­ghea­nu, 2 august 2018. Albu­mul foto inte­gral îl puteți vizu­a­li­za în arti­co­lul ori­gi­nal, iar site-ul lui de suflet, ade­vă­ra­tă comoa­ră de Artă foto­gra­fi­că, vă invi­tăm să‑l vizi­tați aici: În Tufi­șuri — cu Mir­cea Bezergheanu.


Man­ga­lia News, 04.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply