La intrare în 2 Mai, accident GRAV cu victime încarcerate, din cauza unui șofer BEAT!

0
2504


REPLICA: Un acci­dent ruti­er grav a avut loc la intra­te în loca­li­ta­tea 2 Mai. Con­form pri­me­lor date, 3 per­soa­ne sunt răni­te. Una din­tre ele, cea care a sunat la 112 pen­tru a anu­nţa acci­den­tul, a ieşit sin­gu­ră din maşi­nă, însă alte două sunt încar­ce­ra­te. A fost soli­ci­ta­tă Des­car­ce­ra­rea ISU. De ase­me­nea, la faţa locu­lui s‑a depla­sat şi Ambu­lanţa.

Upda­te: Nefe­ri­ci­tul eve­ni­ment s‑a petre­cut în noap­tea de mier­curi spre joi, 22 spre 23 august anul curent, în jurul orei 2.18, când un băr­bat, în vâr­stă de 27 de ani, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, a con­dus un auto­tu­rism mar­ca Peu­ge­ot pe DN39, în loca­li­ta­tea 2 Mai, din­spre Man­ga­lia către Vama Veche și, ajun­gând la inter­sec­ția cu stra­da Măru­lui, într‑o cur­bă la dreap­ta, din cau­za vite­zei exce­si­ve, a pătruns pe sen­sul opus de mers, intrând în coli­ziu­ne cu un auto­tu­rism mar­ca Dacia, con­dus de un băr­bat de 45 de ani.

În urma acci­den­tu­lui ruti­er, a rezul­tat vătă­ma­rea cor­po­ra­lă ușoa­ră a celor 2 con­du­că­tori, pre­cum și a doi pasa­geri din pri­mul auto­tu­rism. (sur­sa: replicaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply