Joi, 9 august, ȘEDINȚĂ ORDINARĂ a CL Mangalia

0
506

Ședin­ță ordi­na­ră a CL Man­ga­lia. Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali în şedinţă ordi­na­ră, joi, 9 august, înce­pând cu ora 16:00. Pe ordi­nea de zi se află mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre pri­vind com­ple­ta­rea și actu­a­li­za­rea dome­ni­u­lui public al U.A.T. Man­ga­lia, pre­cum și pro­iec­te care alcă­tu­iesc dome­ni­ul pri­vat, dar și alte docu­men­te care se refe­ră la tre­ce­rea unor tere­nuri din dome­ni­ul public, în cel pri­vat al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Tot­o­da­tă, va fi supus adop­tă­rii pro­iec­tul de extin­de­re a Șco­lii Gim­na­zi­a­le „Gala Galac­tion”.

Prin­tre pro­iec­te­le din ședin­ța CL se află și cel cu pri­vi­re la eve­ni­men­te­le din cadrul fes­ti­vi­tă­ții de ani­ver­sa­re a 10 ani de la rea­bi­li­ta­rea Mos­che­ii Esma­han Sul­tan.

În ace­ea­şi şedinţă, se va dez­ba­te pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea cri­te­ri­i­lor de acces la locu­in­țe­le de închi­ri­e­re, dar și apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re și Func­țio­na­re a ”Baze­lor spor­ti­ve din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).

Convocator-09.08.2018


Man­ga­lia News, 08.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele