Festivalul Gustului Românesc revine la Constanța! Chef Cătălin Scărlătescu prezintă noi rețete românești, mai spectaculoase și mai delicioase!

0
1137

Fes­ti­va­lul Gus­tu­lui Româ­nesc revi­ne la Con­stan­ța. Dupa un tur­neu gas­tro­no­mic prin toa­tă țara, Chef Cata­lin Scar­la­tes­cu se intoar­ce la Con­stan­ta cu noi rete­te roma­ne­s­ti, mai spec­ta­cu­loa­se, dar si mai deli­cioa­se. 

Daca anul tre­cut vre­mea nu a tinut cu noi, anul aces­ta am mutat peri­oa­da des­fa­su­ra­rii mai spre sfar­si­tul verii, toc­mai pen­tru ca toti cei care vin la Fes­ti­val, sa poa­ta degus­ta din pro­du­se­le tra­di­tio­na­le roma­ne­s­ti auten­ti­ce. 

La un Fes­ti­val de ase­me­nea anver­gu­ra, avem si o loca­tie pe masu­ra!

Par­ca­rea din Poar­ta 1 va deve­ni, pen­tru 4, zile gaz­da Fes­ti­va­lu­lui Gus­tu­lui Roma­nesc, unde vom adu­ce: tauri la pro­tap, batali la pro­tap, renu­mi­ta poar­ta cu 7 cea­u­ne, buca­ta­rie tra­di­tio­na­la tata­reas­ca, lipo­ve­neas­ca, cel mai mare cea­un in care vom gati tra­di­tio­na­lul gulas, dar si mul­te alte sur­pri­ze. 

In pre­mie­ra, anul aces­ta, BUCATARIA VECHILOR DACI!

Asa­dar, va astep­tam cu mic cu mare, la cea mai mare sar­ba­toa­re tra­di­tio­na­la roma­neas­ca din Dobro­gea!

Eve­ni­ment rea­li­zat de Chef Cata­lin Scar­la­tes­cu, Cla­boo Media, Radu Zar­ne­scu si cu par­ti­ci­pa­rea Pri­ma­ri­ei Con­stan­ta.


Man­ga­lia News, 01.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply