Energizantele cu cele mai multe E‑uri. Top 10 InfoCons

0
709

 Top 10 Info­Cons. Ener­gi­zan­te­le cu cele mai mul­te E‑uri. 

Info­Cons a rea­li­zat un stu­diu com­pa­ra­tiv 2015 vs 2018 pen­tru pro­du­se­le tip bău­turi ener­gi­zan­te ce se găsesc pe pia­ța din Româ­nia.

În cadrul aces­tui stu­diu, au fost ana­li­za­te 65 de pro­du­se, apar­ținând urmă­to­ri­lor producători/distribuitori/ impor­ta­tori : Coca-Cola HBC Româ­nia, S.C. Hell Ener­gy SRL, SC Mega Ima­ge SRL, S.C. Alco­nor Com­pany SRL, Roma­qua Gro­up S.A. Bor­sec, Saran­tis Româ­nia S.A., Kau­fland Româ­nia S.C.S., Elge­ka-Fer­fe­lis Româ­nia SA, SC Pro­cer Com­pany SA, S.C. Euro­pean Food SA, SC Lidl Disco­unt SRL, Nova Tra­de SRL, SC Rio Buco­vi­na SRL, S.C. Profi Rom Food SRL, Que­en Mona­co Ser­vi­ces SRL, Car­re­fo­ur Roma­nia, Nec Fresh SRL, Tym­bark Mas­pex Roma­nia SRL, S.C. Qua­drant-Amroq Beve­ra­ges SRL, Red Bull GmbH, Ertag S.R.L., SC Ava­tar Tra­ding 3000 SRL, Pre­mi­um Beve­ra­ges SRL, Bel­foo­ds Impex SRL, Deli Food Dis­tri­bu­tion SA și Roma­nia Hyper­mar­che S.A.

Din punct de vede­re al nume­ri­cu­lui adi­ti­vi­lor ali­men­tari (E), canti­ta­tea de adi­tivi ali­men­tari din pro­du­se­le stu­di­a­te a vari­at între 0 și 9 adi­tivi.

Pro­du­se­le cu cel mai ridi­cat număr de E‑uri au fost:

Monster Ener­gy Ultra Red 0.5L — 9:
E330, E331, E955, E950, E211, E440, E1422, E163, E120

Hell Ener­gy Drink Strong Focus 250ml — 9:
E330, E331, E300, E150, E440, E410, E414, E444, E307

Red Bull Sugar Free 250ml — 8:
E330, E500, E504, E150, E101, E950, E951, E415

Pro­xi Ener­gi­zant 0.33L — 8:
E330, E331, E952, E950, E951, E954, E211, E150

Red Bull The Yel­low Edi­tion 250ml — 7:
E330, E331, E150, E101, E160e, E445, E444

Monster Ener­gy Assa­ult 0.5L — 7:
E330, E331, E338, E150d, E202, E211, E414

Monster Ener­gy Abso­lu­te­ly Zero 0.5L — 7:
E330, E331, E955, E950, E200, E210, E163

Cobra 250ml — 7:
E330, E331, E150, E101, E950, E951, E211

Burn Ener­gy Drink Zero 250ml — 7:
E330, E331, E202, E211, E150d, E950, E955

Ener­gi­zant Big Force Ener­gy Drink — 7:
E330, E331, E950, E952, E951, E150c, E221


Sorin Mier­lea, pre­șe­din­te Info­Cons:

”Eee­e­e­e­e­e­e­ner­gi­zan­te? Nu este o gre­șe­a­lă, este doar o rea­li­ta­te. Vrem să ne ener­gi­zăm sau doar să ne eee­e­e­e­e­e­e­ner­gi­zăm? Putem să găsim chiar și 9 E‑uri în cuvân­tul eee­e­e­e­e­e­e­ner­gi­zan­te, dar nu doar în cuvânt, ci chiar și în ast­fel de bău­turi. V‑ați gân­dit vreo­da­tă la așa ceva?

Noi am făcut‑o pen­tru dum­ne­a­voas­tră și am rea­li­zat acest stu­diu com­pa­ra­tiv, ca să știți câte E‑uri, cât zahăr, câte sub­stan­țe se regă­sesc în ast­fel de pro­du­se. Spe­răm să vă aju­te în lua­rea deci­zi­i­lor și aștep­tăm să fii ală­tu­ri de noi, dacă vezi vre­un pro­dus din aceas­tă gamă pe care nu l‑am iden­ti­fi­cat. Tot­o­da­tă, să te gân­dești de 2 ori îna­in­te de a cum­pă­ra ori­ce pro­dus.

Des­car­că apli­ca­ția gra­tu­i­tă Info­Cons, sca­nea­ză codul de bare, infor­mea­ză-te și nu uita: 9 E‑uri într-un pro­dus nu înseam­nă doar mul­te lite­re de E, ci înseam­nă și că aces­tea se pot regă­si în alte pro­du­se pe care le con­sumi în ace­eași zi. Așa­dar, poți con­su­ma un sin­gur tip de E de 2–3, chiar și de 9 ori în ace­eași zi. Așa­dar, ia ati­tu­di­ne și aju­tă-ne să te aju­tăm!”


Man­ga­lia News, 14.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply