EFECTIV, RĂMÂI MUT DE UIMIRE! [VIDEO] Mihai Dobre, un GENIU FABULOS în vârstă de 8 ani, la „Next Star”

0
906

EFECTIV, RĂMÂI MUT DE UIMIRE!

Impre­sio­nant, Extra­or­di­nar, e puțin spus… INCREDIBIL! Mihai Dobre, din Bucu­rești, un GENIU FABULOS în vâr­stă de 8 ani, la „Next Star”. A lăsat pe toa­tă lumea cu gura căs­ca­tă!

Jura­ții au avut nevo­ie de cal­cu­la­toa­re, pen­tru a tes­ta capa­ci­tă­ți­le extra­or­di­na­re ale micuțu­lui.

Doar de câte­va secun­de a avut nevo­ie Mihai Dobre pen­tru a face cal­cu­le extrem de com­pli­ca­te.

 „Am și uitat ce număr am spus și nici nu am apu­cat să tas­tez pe tele­fon și să înmul­țesc cu cât am zis și el deja a dat răs­pun­sul”, a spus Pepe.

Eu nu cred așa ceva”, a spus Lidia Bub­le, care a recu­nos­cut că a înce­put să tre­mu­re după ce a văzut ce poa­te face acest copil.

Mihai Dobre a impre­sio­nat și cal­culând din min­te, nu doar cu aju­to­rul unui apa­rat de cal­cul japo­nez.

Copi­lul nu a cedat nici la alte pro­vo­cări ale lui Dan Negru, pre­cum cea de a însu­ma 30 de nume­re ce i‑au fost afi­șa­te rapid pe un ecran. Cal­cu­la­to­rul a dat răs­pun­sul la câte­va secun­de după Mihai Dobre.

Mihai Dobre a însu­mat nume­re afi­șa­te pe ecran chiar și în timp ce a reci­tat poe­zia „La stea­ua”, de Mihai Emi­ne­scu.

Unde ne putem întâl­ni zi de zi 🙂

Site-ul emi­siu­nii este http://a1.ro/next-star/ şi este upda­tat zil­nic cu ştiri.

Citiți și: Pepe, lãsat fãrã cuvin­te pe sce­na „Next Star”: „Am vãzut mul­te la via­ţa mea, dar aşa ceva nu am vãzut!”


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply