Doamna Mărilor — Lansarea documentarului de lung metraj despre istoria realizării celei mai mari nave militare românești — distrugătorul Mărășești

0
528

Doam­na Mări­lor - Lan­sa­rea docu­men­ta­ru­lui de lung metraj des­pre isto­ria rea­li­ză­rii celei mai mari nave mili­ta­re româ­nești — dis­tru­gă­to­rul Mără­șești.

Joi, 9 august, ora 18.00, la Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal pen­tru Tine­ret ”Jean Con­stan­tin”, din Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 04.08.2018. (sur­sa: Adri­an Tiron, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply