Diana Buzoianu
Chemarea Lupului [FOTO/VIDEO]

0
496

Dia­na Buzo­ia­nu — Che­ma­rea Lupu­lui.

Fun­dă­tu­ra Pono­ru­lui este un spec­ta­col vizu­al ine­dit. Nici un moment nu este la fel, ba chiar mai mult, nu poți pre­zi­ce când își ara­tă ine­ga­la­bi­la fru­mu­se­țe. Aștep­tam cu nerăb­da­re să fac gala­xia în acea noap­te, dar o pâclă de cea­ță den­să a aco­pe­rit toa­tă valea. Întris­ta­tă, mă tot răsu­ceam în pat, gân­din­du-mă cum să zbor dea­su­pra ceței, să pot foto­gra­fia gala­xia…

Doream să mă pot agă­ța de dro­nă și să zbor dea­su­pra ceții. După o oră de zvâr­co­liri, mi-am luat ruc­sa­cul și am ple­cat în cea­ță…, poa­te, poa­te se va ridi­ca… Indrep­tân­du-mă spre Poar­ta Rai­u­lui, nu mi‑a venit a cre­de ce vedeam în cea­ță: un cur­cu­beu alb! M‑am fre­cat la ochi de cate­va ori…, cre­deam că am vede­nii…, dar nu, majes­ti­cul cur­cu­beu mă stri­ga să‑l imor­ta­li­zez.

In câte­va secun­de am pre­gă­tit came­ra și dro­na… și, înmăr­mu­ri­tă de fru­mu­se­țea lui, apă­sam con­ti­nuu pe declan­șa­tor. Nu a durat prea mult, până când cea­ța dea­să l‑a aco­pe­rit com­plet… Luându‑l ca pe un semn, m‑am decis să-mi înfrunt teme­ri­le și să mă urc pe Stân­ca Lupu­lui… Imi auzeam bătă­i­le ini­mii mai tare decât lătra­tul câi­ni­lor. Toa­te sim­țu­ri­le îmi erau aler­te, tră­ind fie­ca­re moment la o inten­si­ta­te maxi­mă…

A fost o noap­te pe care nu o voi uita cu ușu­rin­ță!


Dia­na Buzo­ia­nu, august 2018.


Man­ga­lia News, 31.08.2018. UPDATE video: 08.09.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply