Diana Buzoianu: Am înnoptat pe Stânca Lupului, culegând stele căzătoare… VIDEO

0
540

Dia­na Buzo­ia­nu: Am înnop­tat pe Stân­ca Lupu­lui, cule­gând ste­le căză­toa­re…

Dia­na Buzo­ia­nu: …și mi-am mai împli­nit un vis: să înnop­tez pe Stân­ca Lupu­lui, cule­gând ste­le căză­toa­re din gala­xii implo­zi­ve, aștep­tând raze­le unui soa­re timid, de înce­put de toam­nă… S‑a întâm­plat când mă aștep­tam cel mai puțin… Într‑o sea­ră cu o cea­ță de o tăiai cu cuți­tul… Poves­tea con­ti­nuă.

I have ful­fi­l­led one of my dreams: to spend the night on the Wol­f’s Rock, col­lec­ting stars from implo­ding gala­xies, wai­ting for the rays of an ear­ly autumn sun. It happe­ned when i least expec­ted… One deep foggy eve­ning. …The sto­ry con­ti­nu­es…


Man­ga­lia News, 29.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply