CERBUL DE AUR 2018!
Televiziunea Română vă invită la 5 seri de spectacol! VIDEO

0
530

CERBUL DE AUR 2018!

Tele­vi­ziu­nea Româ­nă vă invi­tă la 5 seri de spec­ta­col!

Din 29 august, #TVR1 şi @TVR HD trans­mit în direct edi­ţia ani­ver­sa­ră a Fes­ti­va­lu­lui Cer­bul de Aur.

Fes­ti­va­lul Inter­na­ţio­nal Cer­bul de Aur se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 29 august – 2 sep­tem­brie, în Pia­ţa Sfa­tu­lui din Bra­şov. În an ani­ver­sar, dedi­cat Cen­te­na­ru­lui Româ­ni­ei şi semi­cen­te­na­ru­lui fes­ti­va­lu­lui, TVR pro­pu­ne un for­mat spe­cial al eve­ni­men­tu­lui. Mai mult, pe http://cerbuldeaur.ro/


Man­ga­lia News, Mier­curi, 29.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply