Castelul privat cu milioane de euro profit [VIDEO]

0
368

Cas­te­lul pri­vat cu mili­oa­ne de euro pro­fit. De aproa­pe 30 de ani, sta­tul român încear­că să înveţe cum să facă turism într‑o ţară cu imens de mul­te obiec­ti­ve care tre­bu­ie şi meri­tă vizi­ta­te. Şi eşu­ea­ză. Cel mai clar exem­plu vine de la Bran, aco­lo unde cas­te­lul, aflat în pro­pri­e­ta­te pri­va­tă, atra­ge pes­te un mili­on de turi­şti anu­al. Deşi n‑ar mai avea prea mul­te de făcut, auto­ri­tă­ţi­le con­ti­nuă să fie depă­şi­te de situ­a­ţie.

Se împli­neș­te deja un dece­niu de când cas­te­lul a intrat în admi­nis­tra­rea lui Domi­nic de Hab­s­bu­rg. Tra­di­ție, isto­rie și mis­ter — 3 ingre­dien­te care, bine spe­cu­la­te și aran­ja­te într-un pachet turis­tic atrac­tiv, aduc la Bran atât de mulți turiști, atrași nu doar de cas­te­lul pro­priu-zis, ci și de spa­ți­ul exte­ri­or de 40.000 de metri pătrați. 

În par­cul pala­tu­lui sunt două lacuri, sunt alei de pro­men­a­dă, dar și zeci de băn­cuțe pen­tru rela­xa­re. Este și casa de ceai a regi­nei Maria, unul din­tre locu­ri­le pre­fe­ra­te în care aceas­ta își petre­cea tim­pul, un loc în care ajun­gea prin­tr-un tunel săpat în stân­că.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply