Campionatul Naţional de Viteză în Coastă.
Pilotul Emil Ghinea din Mangalia, pe podium, după cinci etape. Urmează runda de la Rânca

0
786

Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă: Pilo­tul Emil Ghi­nea din Man­ga­lia, pe podi­um, după cinci eta­pe. 

   Pilo­tul Emil Ghi­nea din Man­ga­lia se numă­ră prin­tre remar­ca­ţii Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă şi în edi­ţia 2018 a între­ce­rii, din care s‑au scurs cinci eta­pe.
 
   Spor­ti­vul de 39 de ani con­du­ce un bolid Rena­ult Clio RS V6 Tro­phy (uni­cat în Româ­nia) şi con­cu­rea­ză la gru­pa H, cla­sa 3, unde se află pe locul doi în cla­sa­men­tul inter­me­di­ar, dar şi pe echi­pe. Anul aces­ta, Emil Ghi­nea a reu­şit să pună baze­le unei echi­pe, Transi­tions Team, din care fac par­te el şi fra­ţii Dumi­tres­cu (Andrei şi Sil­viu), echi­pă care, după cinci run­de, ocu­pă pozi­ţia a tre­ia în ierar­hie.
 
   La între­ce­rea de la H3, pilo­tul din Man­ga­lia a câş­ti­gat una din­tre eta­pe­le de până acum, cea de la Reşi­ţa, iar în trei din cele­lal­te patru s‑a cla­sat pe podi­um. Urmea­ză run­da de la Rân­ca, pro­gra­ma­tă pe 1 şi 2 sep­tem­brie.

   „Aceas­tă eta­pă e pre­fe­ra­ta mea. Sper să reu­şesc un nou rezul­tat bun. Le mulţu­mesc par­te­ne­ri­lor mei din acest sezon“, a decla­rat Emil Ghi­nea.

   După Rân­ca, în sta­giu­nea 2018 a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă se mai dis­pu­tă două eta­pe, cea de la Câm­pu­lung Mus­cel (22 — 23 sep­tem­brie) şi cea de la Poia­na Bra­şov (13 — 14 octom­brie).
 
   Cam­pa­nia „Sigu­ranţa la volan înce­pe cu o vede­re bună” a debu­tat în 2018 în par­te­ne­ri­at cu Emil Ghi­nea, care folo­seş­te în acest sens oche­lari cu len­ti­le inte­li­gen­te.

   Prin aceas­tă cam­pa­nie, se doreş­te conş­ti­en­ti­za­rea publi­cu­lui larg, prin inter­me­di­ul pro­fe­si­o­ni­ş­ti­lor, des­pre impor­tanţa unei vederi bune la volan şi a vite­zei opti­me de rea­cţie.
 
   În edi­ţia 2017 a Cam­pi­o­na­tu­lui Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă, Emil Ghi­nea a deve­nit vice­cam­pi­on al Româ­ni­ei la GT — gru­pa maşi­ni­lor cu tra­cţiu­ne spa­te (pro­pul­sie), iar la gru­pa H, cla­sa 3, s‑a cla­sat pe locul patru pe ţară. La H3, Emil Ghi­nea a cuce­rit până acum trei titluri de cam­pi­on al Româ­ni­ei (în anii 2011, 2013 şi 2014) şi două de vice­cam­pi­on (în sez­oa­ne­le 2012 şi 2015). Sur­sa foto: RallyZoom.ro 
 
   Citeş­te mai mult în ziuaconstanta.ro/stiri/sport


Man­ga­lia News, 30.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply