Bătaie la o terasă de pe litoral. Turişti daţi afară pentru că erau în pantaloni scurţi

0
2496

Băta­ie la o tera­să de pe lito­ral. Turi­şti daţi afa­ră pen­tru că erau în pan­ta­loni scu­rţi.

Mai mulţi turi­şti s‑au luat la băta­ie cu anga­ja­ţii unei tera­se, deo­a­re­ce nu au fost lăsa­ţi să intre îmbră­ca­ţi doar în pan­ta­loni scu­rţi.

Inci­den­tul s‑a pro­dus vineri, 17 august, la o tera­să din loca­li­ta­tea 2 Mai. Din cau­ză că nu aveau o ţinu­tă cores­pun­ză­toa­re, 6 turi­şti nu au fost lăsa­ţi să intre, de anga­ja­ţii loca­lu­lui.

Poli­ţi­ş­tii, împre­u­nă cu o patru­lă de  jan­darmi, au inter­ve­nit pen­tru apla­na­rea scan­da­lu­lui, în aces­ta fiind impli­ca­te mai mul­te per­soa­ne, res­pec­tiv 6 turi­şti, cu vâr­ste cuprin­se între 15 şi 38 de ani şi 5 anga­ja­ţi ai res­ta­u­ran­tu­lui. 4 per­soa­ne au fost con­du­se la spi­tal pen­tru îngri­jiri medi­ca­le. Niciu­na din­tre aces­tea nu a rămas inter­na­tă”, trans­mi­te Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie al Judeţu­lui Con­stanţa.

Din pri­me­le cer­ce­tări, s‑a sta­bi­lit fap­tul că scan­da­lul s‑a pro­dus pe fon­dul neres­pec­tă­rii codu­lui ves­ti­men­tar de către 2 din­tre turi­şti, care nu ar fi fost lăsa­ţi să intre în incin­ta res­ta­u­ran­tu­lui. În cau­ză, poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­ni­lor de lovi­re sau alte vio­lenţe, încă­ie­ra­re şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce.

Cites­te mai mult: adevarul.ro/locale/constanta. 18.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply