ASTĂZI, la ora 18:00, filmul Fregatei 111 „Mărășești”! PROMO

0
587

ASTĂZI, la ora 18:00, Fil­mul Fre­ga­tei 111 „Mără­șești”!

For­țe­le Nava­le Româ­ne: „Doam­na mări­lor”, cea mai mare navă de răz­boi con­stru­i­tă de români.

Vă invi­tăm astăzi, Joi, 9 august, înce­pând cu ora 18.00, la pro­iec­ția fil­mu­lui „Doam­na mări­lor”, dedi­cat fre­ga­tei „Mără­șești”.

Eve­ni­men­tul va avea loc la Cen­trul Mul­ti­func­țio­nal Edu­ca­tiv pen­tru Tine­ret „Jean Con­stan­tin”, în con­tex­tul săr­bă­to­ri­rii Zilei Mari­nei Mili­ta­re.

Acce­sul în sala de spec­ta­col se va face cu 30 de minu­te îna­in­tea înce­pe­rii pro­iec­ți­ei.

VIDEO, pe facebook.com/ObservatorMilitar

#F111 #Ziu­a­Ma­ri­nei­Ro­mâ­ne #MApN


Man­ga­lia News, 09.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply