Zona Mangalia! COD GALBEN de averse de ploaie cu descărcări electrice, vijelie și grindină de mici dimensiuni

0
773

Admi­nis­tra­ția Națio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie
COD GALBEN

Data emi­te­rii: 18-07-2018 ora 15
Vala­bil de la: 18-07-2018 ora 15:55 până la: 18-07-2018 ora 17:00

Jude­țul Con­stan­ta: Coba­din, Negru Vodă, 23 August, Lima­nu, Chir­no­geni, Albești, Inde­pen­den­ța, Amza­cea, Peci­nea­ga, Cos­ti­nești, Coma­na, Cer­che­zu, Man­ga­lia;

Jude­țul Tul­cea: Muri­ghi­ol, Cri­șan, Sfân­tu Ghe­or­ghe;

Se vor sem­na­la: aver­se ce vor cumu­la 25 l/mp, des­căr­cări elec­tri­ce, inten­si­fi­cări de scur­tă dura­tă ale vân­tu­lui ce pot avea și aspect de vije­lie și grin­di­nă de mici dimen­siuni.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply