Ziua cea mare pentru DMHI!
Astăzi vin olandezii de la Damen, pentru a lua oficial în primire șantierul naval [FOTO]

1
5303

Mari pre­gă­tiri, de dimi­nea­ță, ”în cur­tea” Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia (DMHI)! Toa­tă lumea face cură­țe­nie, în hale­le PBS se pre­gă­teș­te sce­na… Pes­te tot se sim­te un suflu nou, plin de spe­ran­țe, în aștep­ta­rea eve­ni­men­tu­lui de astăzi după ami­a­ză, când, în pre­zen­ța ofi­ci­a­li­tă­ți­lor cen­tra­le și loca­le, pre­cum și a tutu­ror anga­ja­ți­lor, se pare că va avea loc Cere­mo­n­ia de pre­lu­a­re a con­du­ce­rii exe­cu­ti­ve a șan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia de către Gru­pul olan­dez DAMEN, prin repre­zen­tan­ții săi.

Iată câte­va ima­gini de la pre­gă­ti­ri­le pen­tru eve­ni­ment. (sur­sa: Fb).

UPDATE: Fes­ti­vi­ta­tea s‑a amâ­nat pen­tru luni, pe 23 iulie…


Man­ga­lia News, Vineri, 20 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Da asa se pare dar nu toa­tă lumea par­ti­ci­pa de exem­plu sec­ția Repa­ra­ții nu este invi­ta­ta pe motiv ca rămâ­ne în urma cu lucră­ri­le.

Leave a Reply