Voluntari pentru fericire! O demonstrație de implicare civică de la elevii unei școli din Germania [VIDEO]

0
651

Voluntari pentru fericire! În perioada 8-15 iulie 2018, 26 de elevi din clasa a XII-a la Școala Waldorf „Rudolf Steiner” din Nürtingen, Germania, coordonați de profesorii diriginți Valentin Ţurcanaşu (originar din România, Mangalia) și Johannes Nast, au reușit prin eforturi proprii, în doar o săptămână, să pună la punct un loc de joacă modern şi un foişor pentru activităţi recreative şi sportive pentru preşcolarii şi elevii Şcolii şi Grădiniţei din satul Arsa – structuri ale Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”, Albeşti.

Pregătirea şi promovarea acestui proiect a solicitat multe eforturi din partea elevilor germani, care au organizat evenimente culturale şi au scris individual scrisori de intenţie către diverşi agenţi economici pentru asigurarea finanţării materialelor de construcţii şi fondurilor necesare deplasării şi cheltuielilor aferente şederii în această perioadă, în România.

Voluntarii au fost găzduiți la școala din Arsa, acolo unde și-au amenajat tabăra de muncă. Acolo au dormit, acolo au mâncat și acolo au lucrat din zori și până la înserat. Mesele le-au fost asigurate de o gospodină din sat, care le-a gătit oaspeților mâncăruri tradiționale în fiecare dintre zilele în care aceștia au locuit în satul dobrogean.

Întregul proiect, inclusiv transportul până în România, a costat 28.000 de euro, iar banii au fost asigurați în integralitate de elevii voluntari care au obținut sponsorizări și au făcut mai multe colecte publice în cadrul unor evenimente cultural-artistice.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Instituțiile partenere au fost reprezentate de Mihaela Elena Vîlcu – directorul Școlii Gimnaziale ”Ion Creangă” din Albești, Nicoleta Griguță – președintele Asociației ”ProActiv pentru Comunitate” și Gheorghe Moldovan – primarul comunei Albești. (sursa: Mangalia.TV, 19.07.2018).


Freiwillige für Glück! Eine Demonstration der Bürgerbeteiligung von Schülern einer deutschen Schule [VIDEO]

Zwischen 08-15 Juli 2018 26 Schüler der Klasse XII in der Waldorfschule „Rudolf Steiner“ Nürtingen, Deutschland, koordiniert von Lehrern Meister Valentin Ţurcanaşu (ursprünglich aus Rumänien, Mangalia) und Johannes Nast gescheitert Bemühungen eigen eine Woche in nur einen modernen Spielplatz und einen Pavillon für Erholung und Sport für Kinder und Schüler und Kindergarten im Dorf Arsa einzurichten – Strukturen Secondary School „Ion Creanga“ Albeşti.

Vorbereitung und Förderung dieses Projekts viel Aufwand von deutschen Studenten erforderlich, die kulturelle Veranstaltungen organisiert und schrieb einzelne Absichtserklärungen zu verschiedenen Unternehmen, Mittel für Materialien und Mittel für die Reise und Kosten für ihren Aufenthalt in dieser Zeit in Rumänien bauen . Die Freiwilligen wurden in der Arsa-Schule untergebracht, wo sie ihr Arbeitslager aufbauten. Dort schliefen sie, dort aßen sie, und dort arbeiteten sie vom Morgengrauen bis zur Nacht. Die Mahlzeiten wurden von einer Hausfrau aus dem Dorf, die die Gäste traditionelle Gerichte gekocht in jedem der Tage zur Verfügung gestellt, wenn sie im Dorf Dobrogea lebten.

Das gesamte Projekt, einschließlich der Reise nach Rumänien, kostete 28.000 Euro und das Geld wurde vollständig von freiwilligen Studenten zur Verfügung gestellt, die Patenschaft erhalten hat, und machte mehrere öffentlichen Sammlungen in kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen.

Die Partnerinstitutionen waren vertreten durch Mihaela Elena Vîlcu – die Direktorin des “Ion Creangă” -Gymnasiums aus Albeşti, Nicoleta Griguţă – Präsidentin des Vereins “ProActiv für die Gemeinschaft” und Gheorghe Moldovan – Bürgermeister der Gemeinde Albeşti.


Mangalia News, 19.07.2018.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply