Viorica Bălteanu: SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

0
654

Viori­ca Băl­tea­nu: SPIRITUALITATE ŞI CULTURĂ ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Orga­ni­zat impe­ca­bil de doam­na euro­par­la­men­tar Maria Gra­pini, eve­ni­men­tul din recen­tul 10 iulie a pus accen­tul pe rea­li­tă­ţi de foar­te sem­ni­fi­ca­ti­vă impor­tanţă ira­di­ind din­spre Orto­do­xie, Cul­tu­ră.

Ca dragi invi­ta­ţi, au par­ti­ci­pat euro­par­la­men­tari din Gre­cia, Cipru, Româ­nia, îna­lţi fun­cţio­nari din repre­zen­tanţe­le româ­neşti lai­ce şi reli­gi­oa­se pe lân­gă Rega­tul Bel­gian şi pe lân­gă insti­tu­ţi­i­le euro­pe­ne, zece mesa­geri ai Fun­da­ţi­ei FILANTROPIA, scri­i­toa­rea Rober­ta Fidanzia, edi­to­rul Ange­lo Gam­be­l­la (Ita­lia), scri­i­toa­re­le Viori­ca Băl­tea­nu, Nina Cera­nu, Ana Caia, rap­so­dul popu­lar Ale­xan­dru Pop, încă şase timi­şo­reni tineri şi maturi, jur­na­li­şti reu­ni­ţi în Sala A3H‑1 A Par­la­men­tu­lui Euro­pean, oma­gi­ind Cen­te­na­rul Uni­rii celei Mari şi Sfin­te.


Man­ga­lia News, 15.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply