Tiberiu Foriș: Apă și foc (Poem)

0
405

Tibe­riu Foriș — Apă și foc

Con­ti­nen­tul arde‑n flă­cări de nu poți să le mai stingi,
Ard pădu­ri­le în maluri, și cu greci, și cu vikingi,
Și în mij­loc curg șiroa­ie, curg cas­ca­de­le de ploa­ie,
Con­ti­nen­tul prins în boa­lă, arde, plân­ge și se-ndoa­ie!

Codrii secu­lari tăi­ați sunt, fără gân­duri pen­tru mâi­ne,
Arși pe rugu­ri­le ster­pe, pen­tru bani, nu pen­tru pâi­ne,
Dar, în lumea fără min­te, toa­te cele drep­te cad,
Și e cald unde-au fost fri­guri, ghe­țuri sunt unde‑a fost cald!

Dă-ne Doam­ne, dă-ne min­te, ne tre­zeș­te iar la via­ță,
Până nu va fi pla­ne­ta doar o pla­to­șă de ghea­ță,
Când, în vre­muri de res­triș­te, ne vom trans­for­ma în tur­mă,
Dă-ne min­te, nu vrem mul­tă, dar ne‑o dă pe cea din urmă!

Tibe­riu Foris, 24.07.2018.


Man­ga­lia News, 26.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply