Silvana Cojocărașu și Liviu Uleia își lansează cele mai recente volume, la „Cărturești” Verona

0
315

Sil­va­na Cojo­că­ra­șu și Liviu Ule­ia își lansea­ză cele mai recen­te volu­me, la „Căr­tu­rești” Vero­na, în Bucu­rești, str. Arthur Vero­na, 13–15, Sâm­bă­tă, 28 iulie, ora 17.00.

Vă invi­tăm cu plă­ce­re la un ceai cu aro­mă de poe­zie şi isto­ri­oa­re diver­se.
Sâm­bă­tă, 28 iulie, five o’clo­ck. Ceai­nă­ria Libră­ri­ei „Căr­tu­reşti” (Vero­na).

Lan­sa­re de cărţi şi lec­tu­ră:

Sil­va­na Cojo­că­ra­şu — „Can­ta­bis” şi „Coup de coe­ur”,
Liviu Ule­ia — „Isto­ri­oa­re tri­um­fă­toa­re”.

Invi­tat spe­cial: Ale­xan­dru Tomes­cu, edi­to­rul revis­tei “Alter­na­ti­va” (Can­a­da),
Va vor­bi şi des­pre “Dorul de ACASĂ în poe­zia exi­lu­lui româ­nesc”.

Va reci­ta: Cori­na Her­ghe­le­giu.

Amfi­trion: scri­i­to­rul şi cri­ti­cul lite­rar Dan Mir­cea Cipa­riu.

Vă aştep­tăm cu drag!


Man­ga­lia News, 26.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply