Românii au creat un nou tip de armă de asalt care se încadrează în normele NATO

0
380

Româ­nii au cre­at un nou tip de armă de asalt. Fabri­ca de Arme Cugir a rea­li­zat un nou tip de armă de asalt, ce dezvol­tă o vite­ză la gura ţevii de pes­te 800 de metri pe secun­dă şi se înca­drea­ză în nor­me­le NATO. Repre­zen­tanţii fabri­cii aşteap­tă comenzi de la Arma­ta Româ­nă după ce va fi omo­lo­ga­tă, trans­mi­te cores­pon­den­tul MEDIAFAX.

Arma a fost expu­să mier­curi în poli­go­nul din Alba Iulia în tim­pul acti­vi­tă­ţi­lor desfă­şu­ra­te de Ziua Arma­tei Româ­ne, infor­mea­ză Medi­a­fax.

Direc­to­rul Fabri­cii de Arme Cugir, dr. ing. Nico­lae Mihă­i­lesc, a decla­rat, cores­pon­den­tu­lui MEDIAFAX, că pri­ma armă de acest gen a fost fabri­ca­tă în urmă cu 30 de zile.

Mai mult, pe descopera.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply