România devine tot mai INTERESANTĂ pentru STRĂINI. Se cheltuiesc SUME ENORME!

0
480

Româ­nia devi­ne tot mai INTERESANTĂ pen­tru STRĂINI! Inves­ti­to­rii imo­bi­li­ari ar putea cum­pă­ra anul aces­ta un volum de tere­nuri, simi­lar celui din 2017, când s‑a mar­cat un vârf post-cri­ză, asta după ce s‑a rapor­tat unul din­tre cele mai pro­li­fi­ce pri­me semes­tre de după 2009, ara­tă bro­ke­rii com­pa­niei de con­sul­tanţă imo­bi­li­a­ră Col­li­ers Inter­na­tio­nal.

Date fiind pre­mi­se­le pen­tru un al doi­lea semes­tru puter­nic, bro­ke­rii se aşteap­tă să vadă un volum de tranza­cţii cu tere­nuri în 2018 de cir­ca 350 mil. euro, asta şi pen­tru că, de regu­la, se înche­ie mai mul­te tranza­cţii în a doua jumă­ta­te a anu­lui.

Citiți con­ti­nu­a­rea în capital.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply