Povești autohtone spuse în bandă desenată românească

0
356

Povești autoh­to­ne spu­se în ban­dă dese­na­tă româ­neas­că. Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești a ver­ni­sat recent, la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu, Salo­nul de Ban­dă Dese­na­tă „Povești din Bucu­rești în Benzi Dese­na­te”. Fiind o expo­zi­ție ani­ver­sa­ră – anul aces­ta salo­nul a împli­nit cinci ani – artiș­tii de ban­dă dese­na­tă au fost invi­tați să par­ti­ci­pe cu pagini BD care con­țin ima­gini, per­so­na­je, întâm­plări din Bucu­rești, povești rea­le sau din­tr-un uni­vers ima­gi­nar. Lucră­ri­le expu­se pot fi văzu­te până pe data de 31 august 2018

Înscri­eți copi­ii la ate­li­e­re­le de ban­dă dese­na­tă!

Salo­nul de Ban­dă Dese­na­tă va cuprin­de și o serie de ate­li­e­re de benzi dese­na­te pen­tru copii, orga­ni­za­te la Casa Fili­pes­cu-Cesia­nu, în zile­le de sâm­bă­tă, de la ora 10.00, pe dura­ta luni­lor iulie și august, după cum urmea­ză:

  • 14 iulie și 4 august, 11 august, 18 august, de la ora 10.00 – ate­li­e­re în cadrul „Salo­nu­lui de Ban­dă Dese­na­tă – Povești din Bucu­rești în benzi dese­na­te” cu Mihai I. Grăj­dea­nu.
  • 21 iulie, 28 iulie și 25 august, de la ora 10.00 – ate­li­e­re în cadrul „Salo­nu­lui de Ban­dă Dese­na­tă – De la benzi dese­na­te la ani­ma­ție, cu Mari­us Paras­chiv.

A trans­mis Mada­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Man­ga­lia News, 10.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply