Ovidiu Sorin Cupșa:
TRANSCENDENȚĂ

0
405

TRANSCENDENȚĂ

La umbra unui arbor de acca­cia,
Stau secoli de spe­ran­țe și dorinți, 
De la stră­buni care cre­at-au Tra­cia,
De la ăi bătrâni bunici și dragi părinți.

Spe­ran­țe, vise, mun­că și răb­da­re,
Nenu­mă­ra­te lup­te, renun­țări;
Des­ti­ne, rugi și pie­tre de-ncer­ca­re,
Iubiri și gân­duri, lacri­mi și tră­dări.

Atâ­tea gene­ra­ții, atâ­tea ere,
Atâ­tea vieți tre­cut-au — rând pe rând,
Atât de mul­te cli­pe efe­me­re,
Să se-întru­pe­ze sub acca­cia-un gând!

Un Uni­vers nemăr­gi­nit și veș­nic,
O Lege și un sin­gur Dum­ne­zeu
Aprind în ori­ce om al vie­ții sfeș­nic…
Un Uni­vers sub un acca­cia: EU.

Ovi­diu Sorin Cup­sa, 24.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply