O nouă dezinsecție aeriană, în Mangalia și în stațiuni

0
322

O nouă dez­in­sec­ție aeri­a­nă. Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cola­bo­ra­re cu fir­ma de salu­bri­za­re Pola­ris va dema­ra vineri, 20 iulie, în inter­va­lul orar 05:00 – 11:00, o nouă acţiu­ne de dez­in­se­cţie aeri­a­nă pe raza ora­şu­lui.

Pen­tru com­ba­te­rea tutu­ror insec­te­lor dău­nă­toa­re şi peri­cu­loa­se, un avion uti­li­tar va împră­ş­tia insec­ti­cid pe toa­te zone­le şi spa­ţi­i­le verzi, atât pe raza ora­şu­lui, cât şi în sta­ţiuni. Împo­tri­va căpu­şe­lor, ţânţa­ri­lor, muş­te­lor, puri­ci­lor, pre­cum şi a pădu­chi­lor, ploş­ni­ţe­lor, gân­da­ci­lor sau a altor dău­nă­toa­re, se va folo­si o solu­ţie de tip „K‑OTHRINE PROFI EC 250″, sub­stanţă avi­za­tă de Inspec­to­ra­tul de Sănă­ta­te Publi­că Bucu­reşti.

Îna­in­te de a fi dema­ra­tă dez­in­se­cţia, repre­zen­tanţi ai Pri­mă­ri­ei vor înş­ti­inţa cres­că­to­rii de albi­ne şi cres­că­to­rii de viermi de măta­se să îşi pro­te­je­ze stu­pii de sub­stanţa toxi­că. (Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, Joi, 19 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele