NOU RECORD pentru MANGALIA NEWS! Mulțumim tuturor cititorilor de pe toate continentele! Și sunt peste 1.300.000! 

0
380

Zile­le aces­tea am depă­șit cifra de 13.000 de apre­ci­eri pri­mi­te de la fanii Man­ga­lia News Punct Ro! Pagi­na a fost lan­sa­tă pe data de 15.07.2016 și este oglin­da por­ta­lu­lui web www.MangaliaNews.ro Mul­țu­mim tutu­ror pri­e­te­ni­lor de pe Face­bo­ok și de pe cele­lal­te rețe­le de soci­a­li­za­re!

Mul­țu­mim tutu­ror citi­to­ri­lor de pe toa­te con­ti­nen­te­le! Și sunt pes­te 1.300.000! Sun­tem în con­ti­nu­a­re ală­tu­ri de dum­ne­a­voas­tră! Scri­eți-ne pe adre­sa de e‑mail: [email protected] sau pe mangalianews.ro/contact

Coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas.

Toa­te Ști­ri­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te aici,

iar arti­co­le­le spe­ci­a­le des­pre Pro­iec­tul Arca TV, aici


Man­ga­lia News, 25.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply