NEVERSEA 2018. Iată harta festivalului și programul pentru cele patru zile de distracție!

0
885

Mai sunt doar două zile până la cel mai tare fes­ti­val de la malul Mării Negre-NEVER­SEA 2018.

Orga­ni­za­to­rii au afi­șat har­ta NEVERSEA care te aju­tă să găsești sce­ne­le, info-point-uri­le sau ori­ce altă des­ti­na­ție din fes­ti­val.

Tot­o­da­tă, a fost publi­cat și pro­gra­mul artiș­ti­lor care urcă pe sce­ne­le NEVERSEA.

Har­ta și pro­gra­mul NEVERSEA 2018 pot fi con­sul­ta­te în Gale­ria Foto.

Fes­ti­va­lul NEVERSEA 2018 se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 5–8 iulie. Pe sce­ne­le afla­te în peri­me­trul fes­ti­va­lu­lui vor con­cer­ta: The Script, Sco­o­ter, John New­man, Armin Van Buu­ren, Har­dwe­ll, Alan Wal­ker, Ste­ve Ange­l­lo, Jonas Blue, Ste­ve Aoki, Red­foo, Nina Kra­viz, Pen­du­lum, Jamie Jones și mulți alții. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).

Citeș­te și: NEVERSEA 2018. Res­tric­ții de cir­cu­la­ție și reco­man­dă­ri­le orga­ni­za­to­ri­lor

NEVERSEA 2018. Zeci de cadre medi­ca­le vor asi­gu­ra per­ma­nen­ța la fes­ti­val


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply