Ne pleacă valorile… Robert-Marius Dincă: Mai sunt cinci zile până când voi părăsi România. Definitiv.

0
666

”Mai sunt cinci zile până când voi pără­si Româ­nia. Defi­ni­tiv. Ciu­dat e că nu simt nimic în legă­tu­ră cu asta. Pro­ba­bil că dure­rea a dis­pă­rut în cli­pa în care am rea­li­zat că, în ţări­şoa­ra asta, nu am niciun vii­tor. În ulti­ma vre­me doar auzim de bine. De văzut, nimic. De sim­țit, nici nu mai vor­bim.

A mai rămas o sapă în gră­di­nă,
C‑un putred gard amar decor,
Un ochi cli­pind către lumi­nă
Și un copac c‑un sin­gur măr.

Pămân­tul zace‑n nemiș­ca­re,
Sor­bind tăcut a lumii cea­ță,
De ai jura într‑o sufla­re
Că‑i pus­ti­it și fără via­ță.

Iar vii­le oda­tă pli­ne
S‑au smo­chi­nit în amin­tiri,
Se sur­pă zile­le seni­ne
Împrăș­ti­a­te sub pri­viri.

Tu nu mai vii, e ade­vă­rul
Ce-mi roa­de min­tea neîn­ce­tat.
Se pierde‑n zări firav popo­rul
Mereu min­țit, mereu furat.

Doam­ne, te-aștept, dar hai oda­tă,
Să vezi și tu cum am ajuns.
O via­ță crun­tă, îngro­pa­tă
Sub vise transformate‑n plâns.

Aș vrea s‑aud cum noap­tea cân­tă
Reîn­vi­a­tă de lumini
Și să se-adu­ne ca la nun­tă,
Cei rătă­ciți prin­tre stră­ini.

Dar nu sunt șanse, știu prea bine,
Să auzim divi­nul cânt
Și se vor pier­de în curând
Și-acei puțini care mai sunt.

Iar ăsta e ade­vă­rul”.

Robert-Mari­us Din­ca, 01.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply