Marele duel de la BAC. Care este cel mai bun liceu militar din țară

0
1542

Mare­le duel de la BAC. Care este cel mai bun liceu mili­tar din țară.

Cole­gi­ul Națio­nal Mili­tar “Mihai Vitea­zul”. Foto: For­țe­le Teres­tre Româ­ne / Facebook.

În Româ­nia, sunt trei licee cu pro­fil mili­tar, iar unul din­tre ele a reu­șit per­for­man­ța de a avea pro­mo­va­bi­li­ta­te de 100% după afi­șa­rea rezul­ta­te­lor par­ți­a­le ale exa­me­nu­lui de Bacalaureat.

La Cole­gi­ul Națio­nal Mili­tar ”Mihai Vitea­zul”, din Alba Iulia, toți cei 107 elevi care au dat BAC 2018 au luat exa­me­nul. Cea mai mică medie a fost 6,70 și au fost 104 medii pes­te 7.

La Cole­gi­ul Națio­nal Mili­tar ”Dimi­trie Can­te­mir”, din Brea­za (Pra­ho­va), 106 din­tre cei 107 elevi au pro­mo­vat BAC 2018. Totuși, cum unul din­tre elevi a obți­nut media 5,96, este foar­te posi­bil ca, în urma con­tes­ta­ți­ei, acest elev să trea­că de 6 și să pro­mo­veze BAC 2018. 102 din­tre ele­vii care au dat BAC 2018 la acest cole­giu au obți­nut medii pes­te 7.

La Cole­gi­ul Națio­nal Mili­tar ”Ște­fan cel Mare”, din Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc (Sucea­va), doar 3 din­tre cei 109 elevi care au dat Baca­la­u­re­a­tul în acest an nu au pro­mo­vat. Doi elevi au obți­nut note sub cinci la une­le mate­rii, iar unul a picat din cau­ză că media sa a fost sub 6, deși toa­te note­le la pro­be­le scri­se au fost pes­te 5. 96 din­tre absol­ven­ții cole­gi­u­lui au luat cel puțin 7 la exa­me­nul de Bacalaureat.

Mai mult, pe greatnews.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply