Magazinul de bricolaj Brick din Mangalia angajează personal!

0
2452
Foto: Bri­ck Con­stan­ta.

Caut colegi, lucră­tori comer­ci­ali, pen­tru maga­zi­nul de bri­co­laj Bri­ck din Man­ga­lia!

Cerin­te:

*Să ai un pic de școa­lă,

*Să nu fii intro­ver­tit, să-ți pla­că să comu­nici,

*Să fii pri­e­ten cu lim­ba româ­nă,

*Să îți pla­că să mun­cești, adi­că, sa nu fii de acord cu slo­ga­nul: “Tim­pul tre­ce, lea­fa mer­ge!”,

*Să fii per­se­ve­rent și prin­ci­pi­al,

*Sa știi măcar sa apeși buto­nul ON/OFF al com­pu­te­ru­lui.

Tri­mi­teți CV-uri­le pe adre­sa de e‑mail: [email protected]
Rela­ții, la tele­fon: 0341 453 971.


Man­ga­lia News, 21.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply