La ceaun, Înainte!
Prima ediţie a Festivalului Ceaunului la Borsec, judeţul Harghita [VIDEO]

0
750
Pen­tru VIDEO, cli­ck pe foto.

La cea­un, Îna­in­te! Gulaş, bal­moş româ­nesc, borş de crap sau supe de humus. Toa­te găti­te pe jar încins, în tuciuri uri­a­şe. Wee­kend-ul aces­ta, la Bor­sec, zeci de bucă­tari şi mii de pofti­cioşi au fost aco­lo, la pri­ma edi­ţie a fes­ti­va­lu­lui Cea­u­nu­lui. Pri­mii au gătit, cei­la­lţi au mân­cat dar toa­tă lumea a căzut de acord: eve­ni­men­tul tre­bu­ie repe­tat curând.

Moa­le cât să se topeas­că în gură. Dar îna­in­tea gus­tu­lui, miro­sul a fost cel care i‑a făcut pe oameni să se aşe­ze la rând mai ceva ca la pâi­nea cal­dă, în faţa bucă­ta­ri­lor. Dar coa­da a fost cea mai mică pro­vo­ca­re. Mult mai greu le‑a fost vizi­ta­to­ri­lor să alea­gă între feluri. Căci fie­ca­re chef îşi are pro­pria reţe­tă. 

E acti­vi­ta­te inten­să şi în jurul cea­u­nu­lui cu mămă­li­gă. Patru băr­ba­ţi mun­cesc cu spor.

La Fes­ti­va­lul tra­di­ţi­i­lor culi­na­re găseşti de toa­te — pen­tru toţi gur­man­zii. Armeni, lipo­ve­ni, tatari, unguri şi secui au venit să găteas­că şi să mănân­ce. Şi mai au un scop: să pro­mo­veze sta­ţiu­nea Bor­sec.

Mai mult, pe observator.tv   (Pen­tru VIDEO, cli­ck pe foto gene­ric).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply