Grecia este în doliu…
Suntem alături de prietenii greci, în aceste zile teribile

0
1525

Gre­cia e în doliu… Sun­tem, cu gân­dul, ală­tu­ri de pri­e­te­nii greci.

Alte ima­gini sfâși­e­toa­re, aici.

Ce spu­ne pre­sa grea­că des­pre aceas­tă cum­pli­tă tra­ge­die:“Έτσι κάηκαν οι 26”.

Fără cuvin­te…

Dum­ne­zeu să ocro­teas­că popo­rul grec, teri­bil încer­cat în aces­te zile.


Man­ga­lia News, 25.067.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply