Free Mioriţa, Lumină pentru România!
‘Întrerupătorul’, sau Lumina aia adevărată, aia din oameni [FOTO/VIDEO]

0
487

Free Mio­ri­ţa: ”Unde­va într‑o casă, la fel ca în alte mii, cine­va a montat un între­ru­pă­tor. Și l‑a fixat bine în pere­te, pen­tru ca ziua în care va veni lumi­na să‑l prin­dă sănă­tos, gata să-și facă trea­ba. Să facă lumină.

Zile­le tre­ceau, nop­ți­le la fel. Unii încă spe­rau și se îngri­jeau de între­ru­pă­tor. Îl vop­seau gri­ju­lii, să nu intre vop­sea­ua în el. Ară­ta la fel ca pere­te­le, nici nu‑l vedeai, dar ei ști­au că e aco­lo. Și mai spe­rau, cum­va. Une­ori, pri­ma­rul mai tre­cea pe la ei și le pro­mi­tea că într‑o zi între­ru­pă­to­rul va face lumi­nă. Să aibă gri­jă de el.

Lumi­na nu venea. Cum să vină, dacă pen­tru oame­nii lumi­nați, cei­lalți nici nu exis­tau? Nici nu mai avea de ce, oame­nii au învă­țat să se des­cur­ce și fără. Adul­ții își făceau tre­bu­ri­le, cum ști­au și cum puteau, la lumi­na zilei. Copi­ii mai buchi­seau ceva, iar sea­ra aprin­deau focul cu pagi­na unui caiet sau cu o lec­ție mai veche din manu­al. Lumi­na venea de la o lumâ­na­re sau lampă.

Cei mai în vâr­stă se gân­deau să aco­pe­re între­ru­pă­to­rul cu un calen­dar bise­ri­cesc. Alții îl încon­ju­rau cu un șter­gar, ca pe o icoa­nă. Copi­ii se mai jucau la el, ca să le facă în ciu­dă ălo­ra mai bătrâni sau așa, de plic­ti­sea­lă. Și nimeni nu se gân­dea să îl scoa­tă din pere­te sau să îl arunce.

Mulți nici nu aveau nevo­ie de un între­ru­pă­tor ca să vadă sau ca să știe. Penu­m­bra sau întu­ne­ri­cul aduc și lumi­na. Lumi­na aia ade­vă­ra­tă, aia din oameni. Gura care pes­te zi vor­bea de Dum­ne­zeu și de sfinți, la întu­ne­ric slo­bo­zea vor­be aspre. Mâna care pes­te zi își făcea cru­ce sau bătea un ani­mal, sea­ra lovea o feme­ie sau un copil.

Din când în când între­ru­pă­to­rul mai pri­mea un var sau o mână de ipsos, să‑i țină de cald, să‑l țină în pere­te. Că va veni lumi­na. Aia adevărată”.


Lumi­nă pen­tru Româ­nia. Ce am mai făcut în ulti­me­le zile:

Free Mio­ri­ța, publi­cat pe 12 iul. 2018.
Încă o acțiu­ne de teren ”Lumi­nă pen­tru Româ­nia”. Aven­tu­ră, ploi, noroa­ie și lumi­nă. Lumi­nă pen­tru 4 fami­lii din Buco­vi­na. Iunie 2018. Volun­tari: Iuli­an Anghe­lu­ță, Mihai Rei­ch și Tra­ian Voi­nea­gu. Video și edit: Tra­ian Voi­nea­gu — www.tmv.fun


Man­ga­lia News, 15.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply