Experienţa lui Modrić sau tinereţea lui Kane? VIDEO Cu cine va juca Franţa finala CM FIFA Rusia 2018?

0
310

Expe­rienţa lui Modrić sau tine­reţea lui Kane? Aceasta‑i între­ba­rea…

O nouă pagi­nă se va scrie şi în aceas­tă sea­ră, cu a doua semi­fi­na­lă de cinci ste­le — meci­ul din­tre Croa­ţia şi Anglia. Teles­pec­ta­to­rii vor putea vizio­na şi aceas­tă par­ti­dă în direct la TVR 1 şi TVR HD azi, înce­pând cu ora 21.00, de pe Luzh­ni­ki Sta­di­um, din Mosco­va. Vor comen­ta Emil Hos­su Lon­gin şi Flo­rin Mihoc.

Anglia lup­tă din nou pen­tru intra­rea în fina­lă. După tro­fe­ul din ’66, engle­zii au ratat ulti­mul act în ’90, cu o gene­ra­ţie de exce­pţie. 1990 a fost Mondi­a­lul nopţi­lor magi­ce şi al ulti­mei per­fo­manţe majo­re a naţio­na­lei Angli­ei la un tur­neu final mondi­al. Cu poa­te cea mai bună gene­ra­ţie din isto­rie şi con­du­să de pe ban­că de caris­ma­ti­cul Bob­by Rob­son, bri­ta­ni­cii s‑au oprit în semi­fi­na­le, învinşi la penal­ty-uri de riva­lii isto­rici, ger­ma­nii.

După 28 de ani, engle­zii revin în semi­fi­na­le­le unui cam­pi­o­nat mondi­al şi pot depă­şi per­for­manţa de atunci.

De cea­lal­tă par­te, înce­pând din 1998, Croa­ţia a lip­sit doar de la Mondi­a­lul sud-afri­can, în 2010, adu­nând cinci cali­fi­cări şi un loc trei, chiar la debut.

Croa­ţia a dat cea mai mare lovi­tu­ră chiar la pri­mul mondi­al la care a par­ti­ci­pat. În 1998, tru­pa antre­na­ta de Miro­slav Bla­ze­vic a ajuns până în semi­fi­na­le şi a câş­ti­gat apoi fina­la mică împo­tri­va Olan­dei. A fost per­for­manţa de vârf a unei gene­ra­ţii feno­me­na­le rup­te din fos­ta Iugo­sla­vie şi în care exce­lau Pro­si­ne­c­ki, Boban sau Suker. La 20 de ani dis­tanţă, Modric, Raki­tic sau Peri­sic revin în semi­fi­na­le şi pot să dobo­a­re acea per­for­manţă ulu­i­toa­re de la Mondi­a­lul fran­cez.

TVR trans­mi­te în direct şi în exclu­si­vi­ta­te toa­te par­ti­de­le Cam­pi­o­na­tu­lui Mondi­al de Fotbal — FIFA Rusia 2018. Cele mai noi infor­ma­ţii des­pre „cea mai fru­moa­să poves­te a celui mai fru­mos sport” se găsesc pe stiri.tvr.ro, în secţiu­nea dedi­ca­tă http://stiri.tvr.ro/cm2018.html


Man­ga­lia News, 11.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply