Europa FM Live pe Plajă 2018 — PROGRAM complet [VIDEO]

0
1060

Euro­pa FM Live pe Pla­jă 2018 înce­pe joi, 26 iulie şi con­ti­nuă până sâm­bă­tă, 28 iulie, pe pla­ja din­tre Venus şi Saturn. Orga­ni­zat de Euro­pa FM Live pe Pla­ja şi Radio Euro­pa FM.

Timp de trei zile, cei mai buni artiști ai momen­tu­lui vor urca pe o sce­nă impre­sio­nan­tă, la malul mării şi vor crea cli­pe de neu­i­tat pen­tru mii­le de oame­nii care vor veni să‑i vadă.

Vor fi trei zile de poves­te, ală­tu­ri de cei mai în vogă arti­şti români, cu emo­ții con­cen­tra­te și mul­te sur­pri­ze pen­tru cei pre­zenți.

La fel ca în fie­ca­re an, Euro­pa FM Live pe Pla­jă poa­te fi ascul­tat în direct pe frec­ven­țe­le Euro­pa FM și va putea fi urmă­rit video, în fie­ca­re din­tre cele 3 seri, pe http://www.europafm.ro, dar și pe pagi­na de Face­bo­ok Radio Euro­pa FM.

Anul aces­ta, spec­ta­co­le­le de vineri, 27 iulie şi sâm­bă­tă, 28 iulie, vor înce­pe la ora 16.30. Joi, ne vedem #live­pe­pla­ja de la ora 18:30.

Joi, 26 iulie:

Viţa de Vie,
Car­go,
Mono­ja­c­ks,
Tou­lo­u­se Lau­trec,
The Kryp­to­ni­te Spar­ks.

Vineri, 27 iulie:

Şte­fan Băni­că,
Andra,
Anto­nia,
Vunk,
Feli,
Smi­ley,
The Motans,
Lidia Bub­le,
Delia.

Sâm­bă­tă, 28 iulie:

Gaş­ca Zurli,
Vano­tek & Eneli,
Iri­na Rimes,
Vol­taj,
Fly Pro­ject,
Carla’s Dreams,
Holo­graf,
Bere Gra­tis,
Vama.

Intra­rea în toa­te cele trei zile este libe­ră, fără limi­tă de vâr­stă.

Deta­lii supli­men­ta­re pe www.livepeplaja.ro


Man­ga­lia News, 17.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply