Doi cetățeni libanezi, opriți la frontiera cu Bulgaria. La cercetări, aceștia au declarat că intenționau să ajungă în Constanța, fiind în luna de miere

0
455

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au depis­tat, în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei de stat, doi cetă­țeni liba­nezi care au încer­cat să intre ile­gal în Româ­nia din R. Bul­ga­ria, pe jos, pe la fron­ti­e­ra verde.

Per­soa­ne­le în cau­ză au fost pre­da­te auto­ri­tă­ți­lor de fron­ti­e­ră bul­ga­re, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cercetărilor.

 În data de 14.07.2018, în jurul orei 17.30, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia au depis­tat, pe raza loca­li­tă­ții Coroa­na, judeţul Con­stanţa, două per­soa­ne care se depla­sau pe jos, din­spre fron­ti­e­ra cu Bul­ga­ria spre inte­ri­o­rul țării.

Deo­a­re­ce per­soa­ne­le în cau­ză nu îşi jus­ti­fi­cau pre­zenţa în zonă, aces­tea au fost duse la sedi­ul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, pen­tru con­ti­nu­a­rea cercetărilor.

În cadrul veri­fi­că­ri­lor, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au sta­bi­lit că cei în cau­ză sunt cetă­țeni din Liban, un băr­bat și o feme­ie, în vâr­stă de 30 de ani, res­pec­tiv 21 de ani. La cer­ce­tări, aceștia au decla­rat că inten­țio­nau să ajun­gă în Con­stan­ța, fiind în luna de miere.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia, efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de tre­ce­re fra­u­du­loa­să a fron­ti­e­rei de stat.

Tot­o­da­tă, au fost între­prin­se demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru pune­rea în apli­ca­re a acor­du­lui de read­mi­sie româ­no-bul­gar, cetă­ţe­nii liba­nezi fiind pre­dați către auto­ri­tă­ţi­le bul­ga­re, pen­tru con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor şi lua­rea măsu­ri­lor lega­le. (politiadefrontiera.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply