Descoperire URIAȘĂ, de MILIARDE de EURO, în România. SPERANȚE pentru un VIITOR mai bun

0
717

Des­co­pe­ri­re uri­a­șă făcu­tă în Româ­nia. Cel mai mare zăcământ de gaze natu­ra­le de pe teri­to­ri­ul țării a fost des­co­pe­rit în jude­țul Buzău, la Padi­na.

Spe­cia­liș­tii în pros­pec­țiuni ai Petrom și cei ai com­pa­niei ame­ri­ca­ne Hunt Oil au făcut des­co­pe­ri­rea, infor­mea­ză Libertatea.ro. Zăcă­min­te mai mari au fost iden­ti­fi­ca­te în pre­zent doar în Marea Nea­gră. Anun­țul sur­vi­ne la o zi după mate­ri­a­lul explo­ziv publi­cat de EVZ. — deta­lii AICI.

Zăcămân­tul de gaze are pes­te 40 mili­ar­de metri cubi, cea mai mare rezer­vă onsho­re (pe țărm) din ulti­me­le dece­nii. Des­co­pe­ri­rea a fost anun­ța­tă de Dori­nel Ursă­res­cu, con­si­li­e­rul șefu­lui Agen­ți­ei Națio­na­le pen­tru Resur­se Mine­ra­le (ANRM). Infor­ma­ția a fost con­fir­ma­tă de sur­se din indus­tria extrac­ti­vă.

Padi­na este o comu­nă din sud-estul jude­țu­lui Buzău, afla­tă la dis­tan­țe apro­xi­ma­tiv ega­le între ora­șe­le Buzău, Urzi­ceni și Slo­bo­zia.

Zăcă­min­te­le de gaze des­co­pe­ri­te în Marea Nea­gră, în cele patru peri­me­tre con­ce­sio­na­te, sunt esti­ma­te la 180–200 mili­ar­de metri cubi.

Petrom și com­pa­nia ame­ri­ca­nă sunt într-un par­te­ne­ri­at, fie­ca­re cu câte o cotă de 50%. (sur­sa: http://evz.ro/).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply