DAMEN SHIPYARDS MANGALIA.
FESTIVITATEA preluării conducerii șantierului naval de către GRUPUL DAMEN
va avea loc ASTĂZI!

0
2800

După atâ­tea amâ­nări, ter­gi­ver­sări și bâl­bâieli orga­ni­za­tori­ce, iată că a venit și ziua în care are loc, în sfâr­șit, fes­ti­vi­ta­tea ofi­ci­a­lă a pre­luă­rii Șan­ti­e­ru­lui naval DMHI de către olan­de­zii de la Damen! Astăzi, Luni, 23 iulie 2018, la ora 15.00!

”Vine­rea tre­cu­tă s‑a sem­nat tranzac­ția de către ambe­le păr­ți, mem­brii CA și-au depus man­da­te­le și prac­tic, Damen a pre­lu­at con­du­ce­rea soci­e­tă­ții”. ”Azi e fes­ti­vi­ta­tea. De fapt, Ziua cea mare a fost vineri!, afir­mă Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, lide­rul Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul. 

Din data de 20 iulie 2018, șan­ti­e­rul se va numi DAMEN SHIPYARDS MANGALIA.

Să fie într-un ceas bun! Sau, cum se zice în Mari­nă­rie:

VÂNT BUN DIN PUPADAMEN SHIPYARDS MANGALIA!


Ce se spu­nea în pre­să, prin noiem­brie 2017:

(Ima­gini video din noiem­brie 2017. sur­sa: stiri.tvr.ro)

Citiți și: Gru­pul olan­dez Damen obține con­tro­lul mana­ge­ri­al al Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia. Exe­cu­ti­vul a modi­fi­cat Ordo­nan­ța pri­vind guver­nan­ța cor­po­ra­ti­vă


Docu­men­te:


Man­ga­lia News, Luni, 23 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele