Cazinoul năruit de politică [VIDEO]

0
374

Cazi­no­ul naru­it de poli­ti­ca. La zeci de ani după ce luxul îşi făcea loc pe fale­za din Con­stan­ta s‑a ales pra­ful de cazi­no­ul care era lău­dat în pre­sa între­gu­lui con­ti­nent. Fri­cţiu­ni­le poli­ti­ce şi lip­sa de bani în buge­te­le local şi naţio­nal au făcut ca nicio admi­nis­tra­ţie din ulti­mii 30 de ani să nu reu­şeas­că să adu­că monu­men­tu­lui glo­ria de odi­ni­oa­ră. (sur­sa: facebook.com/Digi24Constanta).


Man­ga­lia News, 28.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply